Ψήφισμα Συγκλήτου (18/10/18) για την παρουσία τοξικοεξαρτημένων ατόμων γύρω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος