Ψήφισμα Συγκλήτου (31/10/18) για την παρουσία τοξικοεξαρτημένων ατόμων στους χώρους γύρω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος