Κατσικερός Χρήστος

Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δαπανών
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού, Προϊστάμενος Τμήματος Δαπανών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 252 | fax: 210-8223 435

Τελευταία ενημέρωση: 17-06-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.