Η αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς

Συμπληρώνονται σχεδόν έξι χρόνια έκ­δοσης της εφημερίδας «ΟΠΑ News», που ενημερώνει και πληροφορεί για το έργο που συντελείται στο Οικονο­μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα μέλη της κοινό­τητάς του, καθώς και για επιστημονικές εξελίξεις ή απόψεις που αφορούν τα επιστημονικά πεδία που το Ίδρυμα θεραπεύει.

Το ΟΠΑ επιδιώκει τη στήριξη της κοινωνίας, και αυ­τός είναι ένας πρόσθετος λόγος για να δημοσιοποιεί το έργο του και να αφουγκράζεται αντιδράσεις και συμβουλές.

Η έντυπη και η ηλεκτρονική έκδοση της «ΟΠΑ News», όλα αυτά τα χρόνια, επιτεύχθηκε με μηδε­νικό οικονομικό κόστος για το Ίδρυμα. Με εξασφά­λιση χορηγιών, με εθελοντική εργασία μελών της κοινότητας του ΟΠΑ, με αναζήτηση υποστηρικτών, με μεράκι και αφοσίωση, η συντακτική ομάδα επέτυ­χε άριστο εκδοτικό αποτέλεσμα μέσω ενός πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενου έργου.

Τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο είναι καρπός αγάπης των δημιουργών τους. Μιας αγάπης που δεν είναι πάντα απαραίτητο να είναι πλήρως ή επαρκώς αιτιολογημένη, αλλά είναι αναγκαίο να γεμίζει με χαρά τους δημιουργούς και να υπηρετεί το όραμά τους για μια καλύτερη κοινωνία. Τότε, ο καθένας που συμμετέχει στην προσπάθεια δίνει τον καλύτερο εαυτό του, ο κόπος γίνεται χαρά και η κοινωνία δρέπει καρπούς που την κάνουν υγιή και εύρωστη, καθώς πολλαπλασιάζεται το κεφάλαιο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ των μελών της. Η ανιδιοτελής προσφορά προς το σύνολο ανοίγει καλύτερες προοπτικές τόσο στην κοινωνία όσο και στο άτομο που προσφέρει.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της στάσης ζωής που περιγράφεται παραπάνω είναι ότι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται από το κορυφαίο χαρακτηριστικό της αγάπης: «η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής...». Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να εκφράσω τις ευχαριστίες, την εκτίμηση και τον σεβασμό μου στη συντακτική ομάδα της «ΟΠΑ News».