Ψηφιακά υλοποιήθηκε ο 4ος κύκλος του Project Future

Ο ΣΕΒ νέος στρατηγικός συνεργάτης του προγράμματος


Με σύγχρονα ψηφιακά μέσα πραγματοποιήθηκε ο 4ος κύκλος του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλο­ποιεί με συνέπεια η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους πτυχιούχους.

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν διέκοψαν την προσπάθεια. Αντιθέτως, επέτρεψαν στην Τράπεζα να αξιοποιήσει την τεχνολογία και, σε συνεργασία με το ReGeneration Academy, να πραγματοποιήσει με σύγχρονους τρόπους τόσο το μέρος της αξιολόγησης των υποψη­φίων όσο και το μέρος των εκπαιδεύσεων.

Από τον 4ο κύκλο το Project Future ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσω της συνεργασίας του με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), ο οποίος παρέχει την πολύτιμη στήριξή του στο πρόγραμ­μα από τη φάση της αξιολόγησης και των εκπαιδεύσεων έως τη σύν­δεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις-μέλη του.


Το πρόγραμμα διεξήχθη στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη και
για
πρώτη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης.


Ο 4ος κύκλος επεκτάθηκε, στο πλαί­σιο της δέσμευσης της Τράπεζας Πειραιώς να ενισχύει το πρόγραμμα, και πραγματοποιήθηκε στην Αθή­να, στη Θεσσαλονίκη και για πρώτη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στους τρεις κύκλους που έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα, περίπου 1.100 νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project Future και του ReGeneration, ενώ περισσότεροι από 460 εξειδικεύτηκαν μέσα από τις στοχευμένες εκπαιδεύσεις του Project Future τον πρώτο χρόνο, αποκτώντας τα εφόδια και τις δε­ξιότητες που χρειάζονται για να ει­σέλθουν στην αγορά εργασίας. To 70% των νέων που έλαβαν εξει­δικευμένη εκπαίδευση έχουν βρει εργασία σε μία από τις 500 συνερ­γαζόμενες εταιρείες και το 90% αυ­τών συνεχίζουν να εργάζονται και μετά το πρώτο εξάμηνο απασχόλησης, ενώ η διαδικασία τοποθέτησης είναι δυναμική και το ποσοστό αυξάνεται συνεχώς. Όπως τόνισε με αφορμή τον 4ο κύκλο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, «έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας όλων από τον COVID-19, έχουμε ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή δράσεις για την προστασία και την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας. Την ίδια στιγμή τηρούμε την υπόσχεση που έχουμε δώσει στους νέους της χώρας, να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους για ένταξη στην αγορά εργασίας. Με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, προσαρμόζουμε το Project Future στις παρούσες συνθήκες και προχωράμε στην υλοποίησή του ηλεκτρονικά, δίνοντας σε όλο και περισσότερους νέους τα εφόδια για να κατακτήσουν τη θέση που αναζητούν στην αγορά εργασίας».

Οι νέοι πτυχιούχοι που συμμετείχαν στο στάδιο της αξιολόγησης (Live Assessment Center) του 4ου κύκλου του Project Future επελέγησαν βάσει ψυχομετρικών τεστ, μεταξύ 3.300 υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση. Οι συνεντεύξεις των νέων από στελέχη της αγοράς πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων. Κάθε στέλεχος πραγματοποίησε συνέντευξη με έναν υποψήφιο σε εικονικό «δωμάτιο» που δημιουργήθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Ανάλογη ήταν η διαδικασία για το 3day training, το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδραστικής πλατφόρμας. Στη συνέχεια οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις έγιναν επίσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Κατά τον 4ο κύκλο του προγράμματος οι νέοι πτυχιούχοι είχαν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στην Αθήνα στους τομείς Data & Decision Sciences, Digital Marketing, .Net και Mobile Apps Development, στη Θεσσαλονίκη σε Data & Decision Sciences και .Net, και στο Ηράκλειο Κρήτης σε Supply Chain Management. Το Project Future πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, σε δύο κύκλους, σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πολύτιμη είναι η συμβολή των Google, Facebook, Code.Hub, BCA, Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς, ΕΑΣΕ και Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ από τον 4ο κύκλο βασικός συνεργάτης του προγράμματος είναι και ο ΣΕΒ.