ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ: 210 8203 813, 815, 825

13, Elpidos Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 815, 815, 825

E-mail: internship@aueb.gr  / www.internship.aueb.gr

 

 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας και της ανακοίνωσης της Πρυτανείας του ΟΠΑ η επικοινωνία με το «Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» και το «Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ», θα πραγματοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (email ή τηλέφωνο).

Επισυναπτόμενα Αρχεία: