Λειτουργία του Γραφείου κατά τη θερινή περίοδο

Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ: 210 8203 806, 813, 815, 819, 825

E-mail: internship@aueb.gr | career@aueb.gr

 

Αθήνα, 24.07.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία του Γραφείου κατά τη θερινή περίοδο

Το γραφείο της Μονάδας Πρακτικής Άσκηση & Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.


Επισυναπτόμενα Αρχεία: