Εφαρμογή Κρατήσεων Αιθουσών Συνεδριάσεων

Αίθουσα τηλεδιασκέψεων Α41, πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 20 ατόμων.
Η αίθουσα διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, οθόνες) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λογισμικό τηλεδιάσκεψης.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων noc@aueb.gr, 210 - 8203 900


Αίθουσα Α36, πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Χωρητικότητα 40 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Α5, πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Χωρητικότητα 14 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Δ4, πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 45 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Τ104, κτήριο Τροίας, 1ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Τ204, κτήριο Τροίας, 2ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα T304, κτήριο Τροίας, 3ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα T414, κτήριο Τροίας, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323

Last updated: 2 July 2021