Δεληόγλου Χριστίνα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ

Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων

Στο βιβλίο «Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων» (Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000) ο Stephen R. Covey παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση προσωπικών και επαγγελματικών προκλήσεων, που ονομάζει «μετατόπιση παραδείγματος», προσανατολισμένη στη μετατόπιση της οπτικής απέναντι σε αυτές από την άποψη της αντίληψης, κατανόησης και ερμηνείας τους.

«Η Εκατονταετηρίς της Επαναστάσεως»

Πριν από έναν αιώνα, το 1921, η Ελλάδα ετοιμαζόταν να γιορτάσει την επέτειο των 100 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, εκκινώντας τις προετοιμασίες ήδη από το 1918, όταν υποβλήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο σχέδιο νόμου «Περί συστάσεως επιτροπής προς πανηγυρισμόν της Εκατονταετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας», προκειμένου να εκφραστεί, αφενός, η εθνική ευγνωμοσύνη προς τους αγωνιστές του 1821 και, αφετέρου, να προβληθεί η πρόοδος του έθνους έκτοτε.

Τα δάνεια της Ελλάδας

Ο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε τη μελέτη «Τα δάνεια της Ελλάδας – 200 χρόνια ανάπτυξης και κρίσεων» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2019) με στόχο, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου, την προαγωγή της εθνικής αυτογνωσίας πάνω σε θέματα στα οποία κυριαρχούν η αποσπασματικότητα και η άγνοια.

Το ψηφιακό μέλλον – Μετασχηματισμός, Στρατηγική, Διακυβέρνηση, Τεχνολογίες

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Ι. Δουκίδης υπογράφει την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Το ψηφιακό μέλλον: Μετασχηματισμός – Στρατηγική – Διακυβέρνηση – Τεχνολογίες», το οποίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να το βρουν στη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.

Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Ευρώπη • Ασία • Αφρική • Αμερική