• Ελληνικά
  • English
Διεθνοποίηση: Ο δρόμος για το μέλλον

Το ΟΠΑ σε αριθμούς

 
 
 

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

Απόφοιτοι ανά έτος

 

Διδακτορικοί Φοιτητές

 

Απόφοιτοι συνολικά

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Ξένοι Φοιτητές ανά έτος

 

Διδάσκοντες

 

των αποφοίτων εργάζονται με βάση το πτυχίο τους

Το ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  έχει καθιερωθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως και μεταξύ των φοιτητών, της κοινωνίας, αλλά και των διεθνών φορέων αξιολόγησης, ως κορυφαίο ελληνικό Πανεπιστήμιο στους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει. Όντας  πρωτοπόρο, από το 1987 ξεκινάει  τις ανταλλαγές φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus και η ετήσια συμμετοχή είναι περίπου 300 φοιτητές που πηγαίνουν σε ξένα πανεπιστήμια ενώ 320 περίπου ξένοι φοιτητές, επισκέπτονται το ΟΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 230 διϊδρυματικές συμφωνίες Erasmus.

Το ΟΠΑ διαθέτει 3 σχολές, 8 τμήματα, και 29  Μεταπτυχιακά Προγράμματα από τα οποία ήδη τα 8 είναι αγγλόφωνα. Διαθέτει επίσης  33 ερευνητικά εργαστήρια.

Ακλόνητος στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η ενεργή συμμετοχή στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών κύρους και γενικά η ενίσχυση του διεθνούς αντίκτυπου και αναγνώρισής του μέσω της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό έχουν οριστεί πέντε στρατηγικές προτεραιότητες.

1: Ισχυροποίηση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος

2: Ενίσχυση Προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας (Προγράμματα Erasmus)

3: Ενίσχυση των υφιστάμενων αγγλόφωνων ΠΜΣ  και Δημιουργία Νέων

4:  Ενίσχυση Διεθνών συνεργασιών για εκπαίδευση και έρευνα

5: Ανάπτυξη αγγλόφωνου/ων ΠΠΣ

Για την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών στόχων, το ΟΠΑ συμμετέχει σε πολυάριθμους διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς κατατάξεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει και να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του θέση και προβολή.

Μόνο μέσα στα 2 τελευταία χρόνια (και παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω covid)  υπεγράφησαν

  • 7 Μνημόνια συνεργασίας με καταξιωμένα Πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο (UQAM, ILLINOIS,KELLEY, PAVIA, CYPRUS, HEBEI)   
  • Αποτελέσαμε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα (Hermes Group), και
  • φιλοξενήσαμε καθηγητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κορυφαίων πανεπιστημίων της Αμερικής (πχ William and Mary, Indiana University Bloomington), οι οποίοι συμμετείχαν μαζί με τους δικούς μας φοιτητές σε κοινές δράσεις.

Ο προσανατολισμός του ΟΠΑ προς την διεθνοποίηση αποτελεί τμήμα της ταυτότητας του καθώς μέσα από τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς , πανεπιστήμια και  εκπαιδευτικά Ιδρύματα διατηρεί μία από τις υψηλότερες θέσεις στον σύγχρονο εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό κόσμο.

Η διεθνοποίηση αποτελεί για εμάς τον δρόμο προς το μέλλον. Ένα δρόμο που καθορίζεται από πολιτισμική ποικιλομορφία, διαφορετικότητα, συμπεριληπτικότητα, καινοτομία και κοινωνική ευαισθησία.

Πινακοθήκη

Τελευταία Νέα

Θερινό Workshop ''Digital Humanities for Hellenic Studies'' σε συνεργασία με το Princeton University, 3-7 Ιουλίου 2023
Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies, 3-7 Ιουλίου 2023, Αθήνα ... περισσότερα
Το Columbia University των ΗΠΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας
Το Columbia University των ΗΠΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας ... περισσότερα
Το ΟΠΑ φιλοξένησε  καθηγητές και φοιτητές από το University of Illinois at Urbana Champaign
Το ΟΠΑ φιλοξένησε  καθηγητές και φοιτητές από το University of Illinois at Urbana Champaign ... περισσότερα
Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (Cotutelle de Thèse) μεταξύ Πανεπιστημίου της Λωζάνης και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη»
  Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (Cotutelle de Thèse) μεταξύ Πανεπιστημίου της Λωζάνης και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη» ... περισσότερα
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιπροσωπεία 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιπροσωπεία 16 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων ... περισσότερα
Τα δύο ιδρύματα συμφώνησαν να αποτελέσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ευρωπαϊκό κόμβο εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών του Kelley School of Business. Η συνεργασία θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23 με τους πρώτους φοιτητές του Kelley να παρακολουθούν ... περισσότερα
Πρόγραμμα Erasmus του ΟΠΑ: μια σημαντική διαχρονική επιτυχία εξωστρέφειας
Το ΟΠΑ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της ΕΕ. ... περισσότερα
Διπλό Μεταπτυχιακό στη "Στατιστική & Χρηματοοικονομική Αναλυτική" από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Stevens Institute of Technology
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και του πλάνου διεθνοποίησης προχώρησε στην συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού τίτλου με το Stevens Institute of Technology, New York. ... περισσότερα
15 Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ επελέγησαν για να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο του Southwestern University of Finance & Economics (SWUFE) της Κίνας με απαλλαγή διδάκτρων
15 Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ επελέγησαν για να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο του Southwestern University of Finance & Economics (SWUFE) της Κίνας με απαλλαγή διδάκτρων ... περισσότερα

Εκδηλώσεις

Το ΟΠΑ φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο William & Mary, Αθήνα 15/10-22/10/22
Το ΟΠΑ φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο William & Mary, Αθήνα 15/10-22/10 ... περισσότερα
Εκδήλωση «Greece into the European Union», από το ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, σε συνεργασία με το Université Paris-Dauphine’s
Εκδήλωση «Greece into the European Union», από το ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, σε συνεργασία με το Université Paris-Dauphine’s ... περισσότερα
26 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος International Economic Expertise του Πανεπιστημίου Dauphine του Παρισιού στην εκδήλωση του ΔΠΜΣ στην "Οικονομική Επιστήμη" του ΟΠΑ ... περισσότερα