Οργανώσεις και Σύλλογοι αποφοίτων

Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται διάφορες Οργανώσεις και Σύλλογοι φοιτητών και αποφοίτων. Οι σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής: