Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

12-10-2021 id:: 3170

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2021  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

27-09-2021 id:: 3141

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Aκαδημαϊκού Yποτρόφου του Τμήματος Στατιστικής 

22-09-2021 id:: 3137

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16-09-2021 id:: 3132

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, (τηλ. 210.82.03.412, 210.82.03.416), κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16-09-2021 id:: 3131

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας deossecr@aueb.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

03-09-2021 id:: 3120

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

02-07-2021 id:: 3075

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Χειμερινού Εξαμήνου, του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

02-07-2021 id:: 3074

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

30-06-2021 id:: 3062

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

30-06-2021 id:: 3061

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

24-06-2021 id:: 3052

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:  secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

15-06-2021 id:: 3039

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του διευθυντή του εργαστηρίου Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory) της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων

03-06-2021 id:: 3013

Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11.5.2021 τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού και δύο (2) θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

02-04-2021 id:: 2880

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203286, ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@aueb.gr).

19-02-2021 id:: 2818

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά.

15-02-2021 id:: 2806

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  22 Φεβρουαρίου 2021.

08-02-2021 id:: 2792

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

05-02-2021 id:: 2773

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

29-01-2021 id:: 2760

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά

29-01-2021 id:: 2759

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: