Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους
2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
1 ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)  Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ5168Β/16-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
2 ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets) Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ5248Β/23-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
3 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ5533Β/11-12-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
4 ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Finance and Banking) Ελληνική ή/και Αγγλική 

ΦΕΚ3644/27-08-2018 και ΦΕΚ3513/19-9-2019 και
ΦΕΚ2047/30-05-2020

ΦΕΚ3765Β/03-09-2018 και
ΦΕΚ2047Β/30-05-2020
Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους
2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
5 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)  Ελληνική ή/και Αγγλική

ΦΕΚ2727/09-07-2018 και ΦΕΚ3465/13-9-2019 και
ΦΕΚ2174/5-6/20

ΦΕΚ3764Β/03-09-2018 και
ΦΕΚ2174Β/05-06-2020
Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης
6

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους» (MSc in Business Economics with Analytics)

Ελληνική ή/και Αγγλική

 ΦΕΚ2635/30-06-2020

ΦΕΚ2915/17-07-2020 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης
7 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)    ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3763Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
8 ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) Αγγλική ΦΕΚ2774/12-07-2018 και ΦΕΚ1517Β/22-04-2020 ΦΕΚ3347Β/10-08-2018 και ΦΕΚ2174Β/05-06-2020 Κείμενο Προκήρυξης  
9 ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ3776Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης  
10 ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3071/27-07-2018 και ΦΕΚ3465/13-9-2019 ΦΕΚ3771Β/03-09-2018 και ΦΕΚ3734Β/08-10-2019 Κείμενο Προκήρυξης  
11 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3840Β/06-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης  
12 ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) Αγγλική ΦΕΚ3841/06-09-2018, ΦΕΚ3465/13-9-2019 και ΦΕΚ2635/30-06-2020 ΦΕΚ3785Β/03-09-2018, ΦΕΚ4493Β/09-12-2019 και

ΦΕΚ 2620/29-06-2020

Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
13 ΚΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management) Αγγλική ΦΕΚ2974/24-07-2018 ΦΕΚ4013Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
14 ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ2878/19-07-2018 ΦΕΚ3775Β/03-09-2018 και
ΦΕΚ3015Β/21-07-2020
Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
15 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)  Ελληνική ή/και αγγλική

ΦΕΚ3644/27-08-2018 και ΦΕΚ3513/19-9-2019 και ΦΕΚ3906/14-9-2020

 

ΦΕΚ3786Β/03-09-2018 και ΦΕΚ4402Β/29-11-2019 και ΦΕΚ/4475Β/11-10-2020 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
16 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (Πλήρους Φοίτησης - Μερικής Φοίτησης) Ελληνική ΦΕΚ3929/10-09-2018 ΦΕΚ4105Β/20-09-2018

Κείμενο Προκήρυξης

Ανακοίνωση παράτασης
17 ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ4149Β/21-09-2018 και
ΦΕΚ2047Β/30-05-2020
Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
18 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3529Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης
19 ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management) Αγγλική ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ3998Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης
20 ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ3323/10-08-2018 και ΦΕΚ3513/19-9-2019 ΦΕΚ3528Β/21-08-2018 και ΦΕΚ6130Β/31-12-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση Παράτασης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
21 ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

Ελληνική (ειδίκευση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία)

​​​​​Αγγλική (ειδίκευση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό)  

ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ4005Β/17-09-2018 και ΦΕΚ4919Β/31-12-2019 Κείμενο Προκήρυξης  

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
22 ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ2000/04-06-2018 ΦΕΚ3562Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
23

ΠΜΣ στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (MSc in Information Systems  Development & Security)

Ελληνική ΦΕΚ2394/22-06-2018 και ΦΕΚ2635/30-06-2020 ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 και

ΦΕΚ 2620/29-06-2020

Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης  
ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 και

ΦΕΚ 2620/29-06-2020

Κείμενο Προκήρυξης Μερικής Φοίτησης  
24 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3282/08-08-2018 και ΦΕΚ2097/05-06-2019 και
ΦΕΚ1084Β/30-03-2020
ΦΕΚ3842Β/06-09-2018 και ΦΕΚ2097/05-06-2019    και
ΦΕΚ1084Β/30-03-2020
Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
25 ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ2432/26-06-2018 ΦΕΚ3778Β/03-09-2018 και
ΦΕΚ4475Β/11-10-2020
Κείμενο Προκήρυξης  
26 ΔΔΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ4173/21-09-2018 ΦΕΚ4595Β/18-10-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
ακαδ. έτους 2020-21

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
27 ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ2394/22-06-2018 ΦΕΚ3530Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
28 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
29 ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019