Ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

30-07-2021 id:: 3110

Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 3ου κύκλου για το ακαδ. έτος 2021-22 του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

01-07-2021 id:: 3066

Προκήρυξη για υποβολή 2ου κύκλου αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ Ανάπτυξη & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

25-06-2021 id:: 3057

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για το ακαδ. έτος 2021-2022, παρατείνεται έως την Παρασκευή 30-07-2021

14-06-2021 id:: 3033

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2021-2022 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

07-06-2021 id:: 3020

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (ΜΒΑ International)

03-06-2021 id:: 3014

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2021-2022

02-06-2021 id:: 3007

Virtual Open Day | ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / MSc in Finance and Banking | Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 | 18.00

02-06-2021 id:: 3006

Παρουσίαση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA, Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 19.00

17-05-2021 id:: 2967

OPEN DAY PRESENTATION, ΠΜΣ "Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους" & "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά", 25-5-2021

10-05-2021 id:: 2952

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική (full time), 14-5-2021, 17:30

08-04-2021 id:: 2897

Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού ΟΠΑ

08-04-2021 id:: 2896

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΜΠΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει «Ημέρα Ενημέρωσης» (Virtual Open Day), την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 18:30 -20:30.

27-01-2021 id:: 2753

Θέση πρακτικής άσκησης (internship) από την εταιρεία Fantasy Sports Interactive (FSI) για τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ

04-02-2020 id:: 2141

Ορκωμοσία ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά για Στελέχη (27/02)

04-02-2020 id:: 2140

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (18/02)

17-07-2018 id:: 1107

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations). Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

17-07-2018 id:: 1105

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (M.Sc. in Law and Economics in Energy Markets). Η έναρξη του ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (M.Sc.in Law and Economics in Energy Markets) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

17-07-2018 id:: 1104

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (ΔΕΟΣ). Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους & μερικής φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

29-08-2017 id:: 347

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, έως τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η φόρμα αίτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται ή αποστέλλεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος.
 

01-06-2017 id:: 273
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμ­μα­τεί­α Με­ταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ιωάννα Λέλλου. Η Γραμ­μα­­­τεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-18 Αυγούστου 2017. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ­νο­νται, μεταξύ των άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
08-03-2017 id:: 100

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ­θύ­­νονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643. Τα έντυπα αι­τήσεων, συ­στα­τι­κών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πλη­ρο­­φοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστο­σε­λί­­δα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από ό­που οι ενδιαφερόμενοι ενημερώ­νο­νται, μεταξύ άλλων και  για την εξέλιξη της δι­α­­δι­κα­σίας ε­πιλογής φοι­τητών.

28-02-2017 id:: 85

Graduate Study Program in Data Science Invitation to Program Presentation, Wednesday March 1st, 2017, 18.00 p.m., Central Building of AUEB (76, Patission Str., 4th floor, room A41).

09-01-2017 id:: 51

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 3ου κύκλου είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
23-12-2016 id:: 35

The MSc program aims to offer postgraduate education and training to graduate students and executives that wish to work or are currently employed in the sectors of Shipping, Finance and Management, and aim to advance to the highest levels of the international market via an English-speaking graduate training program.

17-10-2016 id: 2853

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 210-8203 649, Ώρες 15:00-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.appliedeconomics.gr.

08-09-2016 id: 2804

To ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση σε Α. Χρηματοοικονομικά και Β. Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών πραγματοποιεί OPEN DAY PRESENTATION του προγράμματος τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ.

22-07-2016 id: 2779

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά από τις 14:00 έως και τις 18:00, 9ος όροφος, γραφείο 909, http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html

22-07-2016 id: 2778

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.

31-05-2016 id: 2730

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 210-8203 649, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.appliedeconomics.gr.

10-05-2016 id: 2703

Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 12 Σεπτέμβρη 2016. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-8203 645, κυρία Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-21 Αυγούστου 2016. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.