Θέση πρακτικής άσκησης (internship) από την εταιρεία Fantasy Sports Interactive (FSI) για τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ

Η FSI θα χρηματοδοτήσει 1 θέση πρακτικής άσκησης (Internship) για απασχόληση στο αντικείμενο των Sports Analytics για τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ.
Ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί για 3-6 μήνες με σύμβαση εργασίας στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Οι όροι συνεργασίας θα συμφωνηθούν με το φοιτητή κατά τη διαδικασία της επιλογής του.
Παράλληλα θα γράψουν τη διπλωματική τους μεταπτυχιακή εργασία σε ένα αντικείμενο κοινου ενδιαφέροντος του ΠΜΣ του ΟΠΑ και της FSI.
Υποψήφια θέματα θα ανηκούν στην περιοχή της στατιστικής μοντελοποίησης σε αθλητικά δεδομένα.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και περιλαμβάνει συνέντευξη και κάποια τεστ.
Ο φοιτητής αναμένεται να ξεκινήσει την εργασία του τον Σεπτέμβριο.
Η εταιρεία ενδιαφέρεται να κρατήσει τον φοιτητή της πρακτικής άσκησης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από την απόδοσή του αλλά και από τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας.

ID: 
2753

Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2021