Η φοίτηση στο ΟΠΑ

Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα). Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και διαρκούν 13 εβδομάδες. Διακόπτονται για δύο εβδομάδες την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, και συγκεκριμένα από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, όπου αρχίζουν τα μαθήματα. Τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου διάρκειας τριών εβδομάδων. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, μετά από μια ελεύθερη εβδομάδα. Διαρκούν, επίσης, 13 εβδομάδες. Διακόπτονται για τις ημέρες του Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά. Μετά τη λήξη των μαθημάτων αρχίζει η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου που διαρκεί τρεις εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους (31 Αυγούστου) δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (1η Σεπτεμβρίου) ξεκινά η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξεταστική περίοδος), η οποία ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων προτείνονται από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

 

Τελευταία ενημέρωση: 09-10-2023