Έναρξη ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
(M.Sc. in International Negotiations)
[πλήρους & μερικής φοίτησης]


Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations).

Το ΠΜΣ ιδρύεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

γ) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί


Η έναρξη του ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (M.Sc. in International Negotiations) θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο Κανονισμός Σπουδών και αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

 

ID: 
1107

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2018