Προκήρυξη ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Ακαδημαϊκό έτος 2023-24