Λειτουργία νέας Ηλεκτρονικής Γραμματείας και νέας  Διαδικτυακής Πύλης Φοιτητολογίου από 05.09.2022

Το Πανεπιστήμιο εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία από σήμερα 05.09.2022 Νέα Ηλεκτρονική Γραμματεία και νέα  Διαδικτυακή Πύλη Φοιτητολογίου. Η σύνδεση στην Διαδικτυακή πύλη γίνεται μέσω του  link e-Γραμματεία, συμπληρώνοντας τα πεδία Username και Password και πατώντας είτε Enter είτε το πλήκτρο «LOGIN».

Το  Εγχειρίδιο Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης Φοιτητολογίου, βρίσκεται εδώ

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη χρήση του συστήματος οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γ Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων (τηλ. 210-8203221, mail: edpro@aueb.gr).

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη χρήση του συστήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να απευθύνονται στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων των Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ (τηλ. 210-8203624, mail: gradedpro@aueb.gr).

 

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ID: 
3573

Τελευταία ενημέρωση: 28-09-2022