Υπηρεσία απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο του ΟΠΑ, από εξωτερικό πάροχο (VPN)

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου Internet, και όχι μέσω του ΟΠΑ (π.χ., με μη-φοιτητική σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός ΟΠΑ), τότε για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην υπηρεσία VPN του ΟΠΑ.

 

 Αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος - πελάτη της υπηρεσίας VPN για Windows 10

 Αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος - πελάτη της υπηρεσίας VPN για Windows 7, 8 και 8.1

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το VPN δεν θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε αν στο password περιέχεται ένας η περισσότεροι από τους ακόλουθους χαρακτήρες: # $ ( ) = { } : ; \ " ' | , < >

 

 Windows OS

 

Mac OS

 

IOS

 

Android (έκδοση 4 ή νεώτερη)

 

Linux

 

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2021