Αλεξανδρής Γιώργος

Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 900

Τελευταία ενημέρωση: 10-09-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.