Ανδρούτσου Αικατερίνη

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας
Υπηρεσίες Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 701

Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.