Σμυρνάκη Αργυρώ

ΠΜΣ στη Στατιστική / MSc in Statistics
Τηλέφωνο: 210 - 8203 681 | fax: 210-8203 692

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.