2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σειρά εισαγωγής 2016 του Διατμηματικού ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

id: 
2779

2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2016

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ο στόχος αυτός, επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, που αποτελείται από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, που έχει άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Διοικητική, Θετική, Οικονομική και Τεχνολογική κατεύθυνση.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

 • Βαθμός Πτυχίου

 • Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Advanced και άνω)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα.

Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ είναι 18 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.

*Σημείωση: το διάστημα 01/08 - 19/08 δεν θα δεχόμαστε αιτήσεις, καθώς η Γραμματεία θα είναι κλειστή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο

 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (25€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480080-04)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά από τις 14:00 έως και τις 18:00, 9ος όροφος, γραφείο 909

website: http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018