Διάκριση «ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award» μελών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ στο διεθνές συνέδριο MSR 2019

Τη διάκριση “ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award” έλαβαν η τεταρτοετής φοιτήτρια Ζωή Κώττη και ο Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ Διομήδης Σπινέλλης για την εργασία τους "Standing on Shoulders or Feet? The Usage of the MSR Data Papers", στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου "MSR' 19: 16th International Conference on Mining Software Repositories", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ, στις 26 και 27 Μαΐου 2019.

Η βραβευθείσα εργασία, η οποία πραγματεύεται την ανάλυση του αντίκτυπου των εργασιών που δημοσιεύουν σύνολα δεδομένων για περαιτέρω εμπειρική έρευνα, διακρίθηκε ανάμεσα σε 47 υποψηφιότητες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το συνέδριο «Mining Software Repositories» ανήκει, σύμφωνα με την κατάταξη CORE, στην κατηγορία Α (excellent conference, and highly respected in a discipline area), συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο αμείωτο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας.

ID: 
1743

Τελευταία ενημέρωση: 04-06-2019