Μοναδική διεθνής διάκριση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ

Δελτίο Τύπου

Μοναδική διεθνής διάκριση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2024. Ο εν λόγω φορέας κατέταξε συνολικά 5.820 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 153 χώρες παγκοσμίως για το 2024.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2024”, περιλαμβάνουν: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.

Οι κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

 

 Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2024

Επιχειρηματική Αναλυτική

Business Intelligence & Strategy

5

Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Διοίκηση

Maritime Management

6

Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs part-time»

6

Επιστήμη Δεδομένων

Big Data Management

12

 

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο

Θέση κατάταξης 2024

Διοίκηση Υπηρεσιών

General Management

5

Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

Public Administration / Management

7

Επιστήμη Δεδομένων

Data Analytics

10

Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία

E-Business & Digital Marketing

12

Επιστήμη των Υπολογιστών

Information Systems Management

13

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Human Resources Management

17

Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία (Πλήρους φοίτησης)

Economics

18

Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «Executive MBAs»

20

Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Πλήρους φοίτησης)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs full time»

23

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Αccounting

25

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Corporate Communication

25

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό

Marketing

27

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Financial Markets

33

 

Άξιο αναφοράς είναι ότι, τα ΠΜΣ του ΟΠΑ ήταν τα μοναδικά προγράμματα Ελληνικών ΑΕΙ που κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων ΠΜΣ στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία για το 2024.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάταξη δήλωσε: «Το ΟΠΑ πρωτοπόρο στις Μεταπτυχιακές Σπουδές, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων είναι άρτια εκπαιδευμένοι και βρίσκουν άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση, σημειώνοντας γρήγορη ανέλιξη σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ιδιαίτερα υψηλή αυτή διάκριση του ΟΠΑ από τον διακεκριμένο φορέα αξιολόγησης για το 2024, αποδεικνύει την επιτυχημένη προσήλωσή μας στην αριστεία και την παροχή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών και διαμορφώνουν τη νέα γενιά στελεχών και ακαδημαϊκών που απαιτεί το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον». 

Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2024

ID: 
4317

Τελευταία ενημέρωση: 17-04-2024