Κοκκίνη Ναυσικά

Επιστήμης των Υπολογιστών
ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών / MSc in Computer Science
Τηλέφωνο: 210 - 8203 646 | fax: 210-8203 692

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.