ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, Γραφείο 912
Τηλέφωνο: 210 - 8203 921

Ο Γιώργος Λεκάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΟΠΑ, καθώς και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (FinTech) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας Intelligent Media Lab (IML) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται αλγόριθμοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (Business Analytics, Recommender Systems), στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων μεγάλου όγκου από επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό επιχειρείν και σχεδίαση εφαρμογών με έμφαση στην εμπειρία χρήστη.

Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και στον χώρο των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή βασικός ερευνητής σε πλήθος Ευρωπαϊκών έργων, ενώ έχει εκπονήσει μελέτες ως Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας (Technology Transfer). Έχει συντονίσει συμβουλευτικές μελέτες είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους οργανισμούς με στόχο τη σχεδίαση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ως υπεύθυνος του υποέργου μελέτης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση για το Υπουργείο Οικονομικών). Έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομάδες εργασίας της ΕΕ για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων σε θέματα έρευνας στον χώρο του e-business, ενώ έχει διατελέσει αξιολογητής διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, ΓΓΕΤ κλπ.

Είναι ιδρυτικό Μέλος του EuroiTV Steering Committee, που αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Επιστημονικό φορέα για την προώθηση της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης στην Ευρώπη, ενώ είναι Ιδρυτικό Μέλος του IFIP Working Group (WG) 14.6 on Interactive Television.

Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλόλητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της ΑΑΔΕ για τη διετία 2019-2020. Έχει υπηρετήσει επί διετία ως μέλος του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, συμμετέχει σε Υποστηρικτικές Ομάδες Εργασίας (ΥΟΕ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη του προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου και την αποϋλοποίηση της ψηφιακής σήμανσης, καθώς και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 60 διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας (πχ British Journal of Management, Journal of Business Research, European Journal of Operational Research, User Modeling and User Adapted Interaction κ.λπ.), έχει συμμετάσχει ως μέλος σε περισσότερες από 10 επιτροπές συνεδρίων, είναι μέλος σε δύο συντακτικές επιτροπές διεθνών περιοδικών, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής δύο διεθνών συνεδρίων.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-09-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.